Ekonomi

Bankalar günümüz şartlarında hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır, finans sisteminin işleyişi yine devlet tarafından da desteklenmiştir. Maaş almaktan tutunda sınav harçları belli tutarların üstündeki tüm nakit alışverişleri hepsi bankalar üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla tüm bireyler bankalar ile devlet tarafından tanıştırmakta ve oluşturulan finans sistemine cebren dahil edilmektedir. Bu minvalde, bireysel ihtiyaçlar ile birlikte ev veya araba almak isteyen bir tüketici yine bu sistemin dışında kalması düşünülemez tüm ekonomik dengeler bankaların oluşturduğu bu...
Zorunlu trafik sigortası, ülkemizde araç sahibi her vatandaşın yaptırması gereken bir uygulamadır. Her hangi bir kaza anında hem can hem mal kaybını önlemek amacı ile yapılan trafik sigortası, her yıl bir defa yaptırılır. Günü geldiğinde tekrarlanması ise zorunludur. Günü gelmesine rağmen trafik sigortası yapılmayan araçların, görüldüğü yerde bağlanması, yani çekilip belirli bir bölgeye taşınması gerekir. Zorunlu trafik sigortasını yatırmayan kişilerin, araçlarını bağlandıktan sonra tekrar alması oldukça masraflı olacaktır. Çünkü günü geçen...
Merkez Bankası, dövizdeki artış veya düşüşleri dengelemek için belli dönemlerde bazı önlemler alır. Bu önlemler arasında en sık kullanılanı ise faiz koridorudur. Ekonominin dengede kalması için kullanılan Faiz koridoru, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve ülke içindeki siyasi gelişmelere bağlı olarak şekillenir. Merkez bankası, belirli dönemlerde kısa vadeli borç verme ve borç alma faiz oranlarını günceller. Borç verme faiz oranı; nakit sıkıntısı çeken bankaların, Merkez Bankasından aldığı borç karşılığı ödemeyi kabul ettiği faiz...
İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanan işverenler ve üçüncü kişiler de çalıştırdıkları işçi sayısı en az 5 kişi ise artık çalışanların maaşlarını bankaya yatırmak zorunda kalacaktır. Hükümet kayıt dışı istihdamın önüne geçebilmek için Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Haziran 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce çıkartılan yasa gereği iş yerinde en az 10 işçi...
Ülkemizde her yeni yıl yeni zamlar demektir. Sigara, alkol, elektrik, doğalgaz, trafik cezaları, vergi zamları, köprü - otoyol zamları gibi bir çok alana yeni zamlar gelir. Memura, işçiye, asgari ücretliye verilen zamlarda bu zamların arasında kaybolur gider. Yine çoğu zaman siftah yapamayan esnafların da yeni zamlarla beli biraz daha bükülür ve borç batağına sürüklenir veya iş yerini kapatmak zorunda kalır. Bu yazımızda yeni yıldan zam nasibini almış değerli kağıtlara gelen yeni...
Bir ülkenin ürettiği her türlü mal veya hizmetleri ihraç ederek elde ettiği gelirin yine aynı ülkenin ithal ettiği her türlü mal ve hizmetlerden elde edilen gelirin az olmasına Cari Açık denilir. Bir ülkenin ekonomik yönden dünya sıralamasına veya gelişmişliğini öğrenmek istiyorsak cari açık rakamlarına bakmamız yeterli olacaktır. Cari açık ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır. Cari açık ne kadar çok ise o ülkede o kadar az gelişmiş, cari hesap ne...
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırımcıların gözdesi olan altın, en fazla tercih edilen yatırım aracı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Altın ise yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başarmıştır. Bu yazımızda altın yatırımcıların 2010 yılından 2016 yılına kadar altından ne kadar kar elde ettiği ve 2010 yılından 2016 Haziran ayına kadar altın fiyatlarında ki değişmeler hakkında bilgi vereceğiz. Uzun vadeli yatırım aracı olan altın yatırımcının güvenli limanı olmuştur. Aşağıda ki verileri incelediğiniz...
Özellikle ticari ilişkilerde ödeme aracı olarak kullanılan çeklerin, geçerli olabilmesi için kuralına göre yazılması gerekir. Kuralına uygun yazılmayan çekler bankalar tarafından kabul edilmez. İşte bu yazımızda hangi durumlarda çekin kabul görmeyeceği hususunda bilgiler vereceğiz. Yurt dışı firmalarından alınan çeklerin üzerinde mutlaka o dilin karşılığı olan çek kelimesinin yazılması gerekmektedir.  Çekin kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi içermesi gerekir. Çeke konan faiz koşulu, yazılmamış sayılır. Çeklerde ödeme yeri mutlaka belirtilmesi...
Hizmet ve mal ticareti sonrası kesilen çeklerin, çek üzerinde belirtilen ödeme tarihi öncesi, toplam çek tutarının %4 ile %7 arası komisyon kesilmesi sonrası kalan tutarın vade süresini beklemeden alınma işlemine Çek Kırdırma adı verilir. Özellikle ticari faaliyetlerde görülen hizmet ve mal alımlarında para karşılığı olarak kullanılan ve kısa vadeli borçlanma aracı olarak kullanılan çeklerin kullanımı ile ilgili tüm özellikleri Çek Kanununda belirtilmiştir. Çeklere yazılan vadelerden önce normalde çeklerin karşılığı alınamaz. Ancak...
Özellikle ticari firmalar arası yapılan mal ve hizmet satışı sonrası borçlu olan firmalar borcuna karşılık çek vermektedir. Bu çek üzerinde belirtilen tarihte alacaklı ilgili bankadan çek tutarı kadar parasını almaktadır. Peki, çekin karşılığının olmaması durumunda alacaklı ne yapmalıdır? Çek, hepimizin bildiği gibi kişi veya kurumların bankadaki hesaplarından belli bir tarihte, belge üzerinde yazan tutarı, yine belge üzerinde ismi yazan kişiye ödeme yaptırmaya yarayan kıymetli evraktır. Ancak ticari satışlar sonrası bazen çekin...
Firmaların yurt içi ve yurt dışına satacakları kısa vadeli mal veya hizmet bedellerinin devredilmesi ve devredilen kurum tarafından alacaların tahsil edilmesi, takip edilmesi hizmetlerinin sunulmasını sağlayan finansal çözüm veya finansal yöntemlere Factoring denilmektedir. Ticaret risk demektir. Üretilen malları veya verilecek hizmetleri saymak kolaydır. Önemli olan mal ve hizmet bedelini zamanında alabilmektedir. Firmalar alacaklarına karşılık mal sattığı veya hizmet verdiği kişi ve kurumlardan senet alarak alacaklarına karşılık teminat elde ederler. Ancak senette...
Yaşanan ekonomik krizler, gelirin ay sonuna kadar yetmemesi, bilinçsiz harcamalar... Bu ve bunu gibi nedenler sonrası artık elde edilen gelirler borçları kapatmaya yetmemekte ve çare olarak bankaların ürün ve hizmetleri kullanılmaktadır. Ancak şu da bir gerçek ki borç batağında olan, borçlarını zamanında ödeyemeyen veya borçlarından dolayı yasal takibe düşmüş kişilere bankalar kredi de kullandırmamaktadır. Para bulamayan kişilerde değişik yollardan para bulma yöntemlerini denemekte ve borçlarına borç katmaya devam etmemektedir.  Yaşanan tüm...
Kredi Kartına devlet bonusu, yapılan alışverişlerin kayıt altına alınması, kayıt dışı  harcamaların önlenmesi ile birlikte kredi kart kullanımını teşvik etmesi ile birlikte  kredi kart kullanıcısına yapılan alışverişin %3 gibi bir oranda puan hediyesidir Bu bonuslar ile elektrik, su, vergi ve fatura ödemelerinde kullanılabilecektir. Hayatımıza girmesi planlanan bu uygulama ile kredi kartını düzenli ödeyenler ve düzenli kart kullanan birçok tüketici oldukça karlı çıkacaktır. Tüm harcamalarını kredi kartı ile yapan tüketiciler aylık bir...
1930 Yılında Anonim şirketi olarak kurulmuş olsa da 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda özel hukuk kurallarına tabidir. Hisselerinin %50'den fazlası hazineye ait olan Merkez Bankası, kurulduğu yıllar kalkınma bankası olarak kurulmuştur. Merkez Bankası, bildiğimiz bankalar gibi hizmet vermeyip temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. Klasik bankaların bankası olarak adlandırabileceğimiz Merkez Bankası, bankalara hesap açabilmekte, bankacılık hizmeti vermektedir. Yine bankalara...
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olarak bilinen (OECD) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Haziran ayında yayınlandı. Geçen sene Kasım ayında, OECD’nin 2015 senesi büyüme öngörüsü % 3,6 olarak açıklanmıştı. Son raporda bu oran % 3,1’e çekildi. 2016 büyüme öngörüsü ise % 3,9’dan 3,8 oranına düşürüldü. Rapora göre OECD ülkelerinde işsizlik bu sene ortalama 6,9 olurken, gelecek sene bu oran % 6,6 olacak. Aynı dönemde enflasyon ise % 0,7’den % 1,7 oranına...
2015 senesi Aralık ayında yapılan anket sonucunda tüketici enflasyonu (TÜFE) öngörüsü bir önceki anket periyodunda % 0,22 iken bu anket periyodunda % 0,07 olmuştur. 2016 yılı Ocak ayı TÜFE öngörüsü bir önceki anket periyodunda % 0,89 iken bu anket periyodunda ise % 0,94 olmuştur. Şubat ayındaki TÜFE öngörüsü ise % 0,58 olarak gerçekleşmiştir. Cari yıl sonu TÜFE öngörüsü bir önceki anket periyodunda % 8,36 iken, bu anket periyodunda % 8,53 olmuştur....
Sayfa başına git